ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ2019-09-24T15:27:50+00:00

Κατασκευές

Δομικά

Η πολυετής πείρα της εταιρείας NIKITA’S πάνω σε ειδικές κατασκευές της επιτρέπει να παρουσιάσει δομικά, αρχιτεκτονικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά έργα υψηλών προδιαγραφών.